دانلود فایل ضرورت بکارگیری یادگیری سیار در ارتقا کیفیت آموزش های ضمن خدمت درسازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ضرورت بکارگیری یادگیری سیار در ارتقا کیفیت آموزش های ضمن خدمت درسازمانها :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آموزش های ضمن خدمت آموزش هایی هستند که به کارکنان یک سازمان یا نهاد و...در حین خدمت و به منظور روز آمد شدن اطلاعات آن ها و آشنایی با تکنولوژی های نوین صورت می گیرد.کلیه سازمان ها,نهادهاو...با این نوع آموزش ها سرو کار دارند.با وجود اهمیت این آموزش ها مشخص شده است که کارکنان پس گذراندن این آموزش ها از کارایی مورد انتظار برخوردار نمی باشند.در این تحقیق ضعف ها و نواقص آموزش ضمن خدمت به صورت سنتی بررسی شده است و برای آنان راهکارهایی را که توسط آموزش های سیار جهت رفع این نواقص وجود داشت ارائه گردید.برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از پایگاههای آنلاین, آفلاین و منابع مکتوب استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش های سیار در هر زمانی می توانند به فراگیران ارائه شوند.همچنین این تحقیق نشان داد که یادگیری سیار نیازی به مکان از پیش تعیین شده ای ندارند و در هر محلی می توان از آن بهره برد.همچنین ارزان قیمت بودن آموزش سیار در مقایسه با آموزش های سنتی ضمن خدمت از دیگر نتایج این تحقیق بود.از نتایج دیگر این تحقیق می توان از عدم محدودیت تعداد فراگیران و جذابیت آموزش های سیار در مقایسه با آموزش های سنتی ضمن خدمت نام برد. همچنین بروز رسانی ارزان تر و آسانتر از دیگر ویژگی های آموزش های سیار می باشد.اطلاع رسانی سریع به مخاطبان از دیگر ویژگی های آموزش سیار می باشد .از دیگر نتایج این تحقیق می توان به کم حجم بودن و سهولت درجابجایی اطلاعات اشاره نمود.

لینک کمکی