دانلود فایل فناوری اطلاعات و ضرورت آن در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل فناوری اطلاعات و ضرورت آن در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گسترش و فراگیر شدن علم در دنیای نوین بسیار سریعتر از آن چیزی که ما در مورد آن تصور می کنیم در حال رخداد است . برای استفاده و بهره گیری صحیح از علوم جدید و نوظهور, بکارگیری ابزار و روشهای سریعتر از رسانه های قدیمی تر مانند کتب , روزنامه , مجلات و متون نوشتاری کتابخانه ها و پژوهشکده ها مورد نیازاست .از سوی دیگر آموزش علوم جدید به موازات پیشرفت آن باید در تمامی زمینه ها صورت گیرد تا خواسته های فراگیران این دانشهای سریع ,‌نو ظهور و تحول برانگیز را در عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارضا نماید .استفاده از ابزارها , متدهای جدید یادگیری و بویژه فناوری اطلاعات در بستر توسعه یعنی آموزش توام با پژوهش بسیار واجب و ضروری به نظر می رسد .هرچند در یکی دو دهه اخیر تغییرات عظیم ایجاد شده در زمینه بکارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات در جهات گوناگون رو به افزایش نهاده است ولی با این حال موانعی برسر راه استفاده مؤثر از آن نیز وجود داشته است بطوری که حداقل تا کنون بسیاری از آنها در کشور ما مورد تجربه , آزمایش ونهایتاً بازدهی در سطح رضایت بخش قرار نگرفته است. در این راستا ما قصد داریم تا ابتدا بحث را از شیوه های فعال یادگیری , تکنولوژی مواد آموزشی آغاز کرده و سپس در مورد جایگاه ونحوه استفاده از فنآوری اطلاعات در آموزش و پژوهش سخن به میان بیاوریم.

لینک کمکی