دانلود فایل متدولوژی ارزیابی پژوهشی در وزارت بازرگانی (مدل REMC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل متدولوژی ارزیابی پژوهشی در وزارت بازرگانی (مدل REMC) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اهمیت ارزیابی و رتبه بندی در سازمان های کنونی و متعاقبا ارتقای فعالیت ها و کارکردها در زمینه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. مدل های ارزیابی سازمانی, نیز چنانچه حساب شده بکار گرفته شوند قادرند در مقاطع زمانی مختلف, میزان موفقیت در برنامه ها و همین طور فاصله کیفی با سازمان های متعالی را مشخص نمایند. این مقاله با توجه به اهمیت ارزیابی و اعتلای علمی- پژوهشی دستگاه های مختلف (با ماموریت های متفاوت) به ارایه یک مدل سفارشی پرداخته است؛ تا مدیران و مسوولان بتوانند وضعیت علمی سازمان خود را بصورت جهت دار اعتلا دهند.جهت تهیه الگو و متدلوژی پایش عملکرد پژوهشی بایستی با بهینه کاوی از (مدل های تعالی سازمانی) و (مدل های ارزیابی پژوهشی) نسبت به تعیین شاخص ها و همین طور تعیین فرآیند ارزیابی و رتبه بندی اقدام نمود. در این پژوهش نیز سعی گردیده است؛ متدلوژی ارزیابی پژوهشی سازمان های غیرپژوهشی وزارت بازرگانی (REMC) بعنوان یک الگوی اقتباسی از بهترین ها (همچون مدل EFQM و همین طور مدل ARC یا CIVR) ارایه شود تا ضمن استفاده درون بخشی, مورد بهره برداری سایر مخاطبان در حوزه های دیگر واقع شود.در این تحقیق ماتریس شاخص- امتیاز مدل REMC و برنامه اجرایی این الگو در معاونت‌ها/ سازمان‌ها/ شرکت‌ها و موسسات تابعه تا تعیین درجه علمی هر سازمان مشخص شده است. در این مدل 6 حوزه اصلی, شامل ((پژوهش, آموزش, اطلاع رسانی, زیرساخت ها, فعالیت های ویژه و شاخص های عملکردی سازمان)) و 25 شاخص مربوط به هر یک از حوزه ها جهت خودارزیابی و ارزیابی نهایی مطرح شده است تا سنجش عملکرد علمی این قبیل سازمان ها در وزارت بازرگانی میسر شود. امید است با بکارگیری مدل های ارزیابی پژوهشی در کشور, سطوح مختلف تعالی پژوهشی از گرایش به پژوهش مداری تا دستیابی به سرآمدی پژوهشی محقق شده که در این حالت, ارتباط و تاثیر مشعوف کننده پژوهش تا اجرائیات سازمانی فراهم خواهد شد.

لینک کمکی