دانلود فایل معرفی شاخص های علمی و عملیاتی ارزشیابی دوره های آموزشی(مورد مطالعه آب و فاضلاب اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معرفی شاخص های علمی و عملیاتی ارزشیابی دوره های آموزشی(مورد مطالعه آب و فاضلاب اهواز) :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق اثبات گستردگی تاثیر متغیرهایی که تحت عنوان سطوح ارزیابی اثربخشی آموزشی در مدل پاتریک آمده و همچنین بررسی میزان تاثیرپذیری اثربخشی آموزشی از هر سطح در شرکت آب و فاضلاب اهواز است. نتایج حاصله از یک پرسشنامه که از طریق مصاحبه ی فردی در بین 128 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب اهواز بدست آمد تجزیه و تحلیل شد است و متغیرهای که نیاز به بررسی داشتند مشخص گردید. روابط و تحلیل آنها از طریق Amos 18 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی سطوح آمده در مدل پاتریک در تعیین اثربخشی آموزشی نقش دارند. و همچنین این که هرچه به سطوح بالاتر می رسیم با مشکل شدن اندازه گیری آنها میزان اهمیت سطوح در ارزیابی اثربخشی آموزش بیشتر می شود؛ بدین معنی که سطح نتایج بیشترین میزان اهمیت را در تعیین اثربخشی آموزشی داراست و سطوح تغییرات رفتاری و یادگیری به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند و در انتها سطح واکنش کمترین میزان اهمیت را دارد. در این تحقیق بر نیاز به پیاده سازی تمامی سطوح آمده در مدل پاتریک در سازمان ها تاکید شده و همچنین اهمیت سطوح بالاتر مدل و نیز میزان تاثیری که بر اثربخشی آموزشی دارند مشخص شده است

لینک کمکی