دانلود فایل تبیین نقش هم افزای تلفیق کارت امتیازی متوازن و مدیریت استراتژیک هزینه بر عملکرد: ارائه یک مدل مفهومی - ریاضی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تبیین نقش هم افزای تلفیق کارت امتیازی متوازن و مدیریت استراتژیک هزینه بر عملکرد: ارائه یک مدل مفهومی - ریاضی :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در طول سالهای اخیر جابجایی مهمی در حسابداری و مدیریت هزینه مشاهده می شود که این انتقال به دلیل محیط رقابتی در حال رشد است در چنین محیطی مدیریت هزینه یک مهارت حیاتی برای سازمان ها شده است اما تنها کاهش هزینه ها کافی نیست بلکه هزینه ها باید بصورت استراتژیک مدیریت شوند. بهره مندی سازمان ها از یک سیستم مدیریت استراتژیک هزینه موفق, نقش مهمی در موفقیت عملکرد شرکت و دستیابی به اهداف استراتژیک ایفا می کند. یکی از مسائلی که در مدیریت استراتژیک هزینه با ان مواجه هستیم نبود ابزار یا روشی برای ایجاد پیوند میان اصول هزینه یابی استراتژیک با پیاده سازی ان در سطح عملیاتی است از سوی دیگر ابزارهای مدیریت استراتژیک هزینه به سمت پرهزینه بودن و زمان بر بودن در اجرا و نگهداری گرایش می یابد با توجه به ضعف موجود در استفادها ز ابزارهای مدیریت استراتژیک هزینه وجود ابزاری که بتواند اطلاعات هزینه را برای نظارت بر پیاده سازی استراتژی ارزیابی و تحقق استرازی بکارگیرد ضرورت دارد. دراین قملاه نقش هم افزایش BSC در ترکیب با مدیرتی استراتژیک هزینه را با تمرکز بر دو محور: خلق کننده پیوند میان مدیریت هزینه و استراتژی و نقش آن در تحلیل زنجیره ارزش نشان داده ایم.

لینک کمکی