دانلود فایل طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد در سازمان های پروژه محور با استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن BSC مطالعه موردی شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا - توسعه 3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد در سازمان های پروژه محور با استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن BSC مطالعه موردی شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا - توسعه 3 :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

طبق ارزیابی های انجام شده در سازمان های پروژه محور, یکی از ضعفهای بزرگ در غالب این شرکتها فقدان جامعیت سیستمهای ارزیابی عملکرد, عدم هماهنگی این سیستم ها با ماهیت فعالیتهای سازمان ها و عدم همسویی آنها با استراتژیهای سازمانی می باشد اتکای بیش از حد این شرکتها به تنها یک یا دو شاخص نظیر میزان سوداوری و تحویل به موقع پروژه ها و استفاده از روشهای ارزیابی عملکرد سنتی آنان را از نیل به اهداف اصلی و متعدد ارزیابی عملکرد محروم می نماید. دراین راستا رویکردهای ارزیابی عملکرد استراتژی محور ضمن ارتقا پاسخگویی و بهبود مستمر سازمان مشکل نحوه انتقال و پیاده سازی استراتژی را حل می کنند و به عنوان یکی از بهترین راهکارهای اعمال کنترل بر نتایج کلیدی عملکرد و بهبود مستمر عملکرد و نهایتا کنترل و مدیریت اجرای استراتژیها اهداف و برنامه های سازمان بکار گرفته می شوند دراین مقاله طراحی یک الگوی مناسب مدیریت عملکرد با محوریت رویکرد ارزیابی متوازن BSC به عنوان یکی از تکنیکها و رویکردهای سرامد ارزیابی عملکرد در سازمان پروژه محور مطالعه موردی شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا توسعه 3) تشریح شده و نهایتا انواع گزارشات عملکردی قابل استخراج از این نظام ارزیابی معرفی شده است.

لینک کمکی