دانلود فایل اثر PH برساختار بلوری نانوپودر فریت منگنز تهیه شده به روش سل - ژل احتراقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر PH برساختار بلوری نانوپودر فریت منگنز تهیه شده به روش سل - ژل احتراقی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور تهیه پودر نانومتری فریت منگنز MnFe O4 از روش سل - ژل احتراقی استفاده شد از انالیزهای FTIR,XRD جهت شناسایی خواص ساختاری نمونه ها استفاده شد. تشکیل فاز اسپینلی پودر نانومتری فریت منگنز تهیه شده از روش سل - ژل احتراقی در PH های مختلف بررسی شده است الگوهای XRD افزایش اندازه بلورکها را با افزایش PH نشان میدهند.

لینک کمکی