دانلود فایل بررسی اثر شکل نوک ترک بررفتار خستگی نانو - تک کریستال مس با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر شکل نوک ترک بررفتار خستگی نانو - تک کریستال مس با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

از انجا که تولید نانوساختارهای توده ای بصورت خالص و بدون عیوب ذاتی نظیر جاهای خالی به علت محدودیتهای فراید تولید با مشکلات زیادی روبه روست و در حال حاضر ممکن نمی باشد دراین مقاله به بررسی رفتار خستگی نانوتک کریستال مس با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی پرداخته شده است شبیه سازی با استفاده از پتانسیل بین اتمی اتم محاط شده و در سیستمی شامل 10590 اتم صورت گرفته و تاثیر هندسه نوک ترک بررفتار ابتدایی رشد ترک خستگی بررسی شده است نتایج نشان میدهد باکند شدن نوک ترک سرعت رشد ترک خستگی به میزان جزئی افزایش می یابد.

لینک کمکی