دانلود فایل بررسی اثر طول ترک بررفتار خستگی نانو - تک کریستال مس بااستفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر طول ترک بررفتار خستگی نانو - تک کریستال مس بااستفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در دهه گذشته انواع مختلفی از مواد نانوکریستال به روشهای مختلف تولید شده است اما امروزه تهیه نانوکریستال های توده ای بدون نقص بهعلت محدودیتهای فرایندهای تولید ممکن نمی باشد و برای بررسی رفتار مکانیکی این دسته ازمواد نیازمند استفاده از شبیه سازی های رایانه ای می باشیم دراین مقاله با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی به بررسی تاثیر طول ترک اولیه در نمونه بررفتار خستگی کم سیکل مس تک کریستال در ابعاد نانومتری می پردازیم. سیستم مورد مطالعه دو بعدی و شامل 10590 اتم می باشد برای نشان دادن اندرکنش بین اتمها از پتانسیل اتم محاط شده استفاده شده است نتایج نشان میدهد سرعت رشد ترک خستگی شدیدا بطول ترک حساس بوده و با افزایش طول ترک اولیه سرعت رشدترک افزایش می یابد.

لینک کمکی