دانلود فایل بررسی تاثیر سطح مونتموریلونیت فعال شده با نمک امونیم نوع چهارم برروی خواص سری جدیدی از نانوکامپوزیت های پلی امید - ارگانوکلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر سطح مونتموریلونیت فعال شده با نمک امونیم نوع چهارم برروی خواص سری جدیدی از نانوکامپوزیت های پلی امید - ارگانوکلی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ابتدا ترکیب 4- فنیلن دی اکریلیک اسید ساخته شد و ساختار آن با روشهای مختلف FT-IR 1H-NMR تایید گردید سپس زنجیرهای پلیمری از طریق پلیمریزاسیون مستقیم 4- فنیلن دی اکریلیک اسید با 4, "4 - دی امینو دی فنیل سولفون درحلال N-متیل - 2 پیرولیدن تهیه شد. در ادامه فیلمهای نانوکامپوزیت این پلی امید محتوی 15-5Wt% ارگانوکلی از طریق روش محلول بین لایه ای تهیه و ساختار آنها از طریق روشهای SEM XRD FT-IR اثبات شد. خواص مختلف آنها از جمله شفافیت نوری, با استفاده از طیف سنجی فرابنفش - مرئی UV-Vis , خواص گرمایی به وسیله ی DTG,TGA بررسی و با پلی امید خالص مقایسه شد در پایان هم میزان جذب آن آنها با پلی امید اولیه مقایسه گردید نتایج نشان داد که میزان جذب آب و شفافیت نوری نانوکامپوزیت ها کمتر از پلیمر خالص بود در حالیکه مقاومت گرمایی بیشتری داشتند.

لینک کمکی