دانلود فایل تولید و مشخصه یابی پودر کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت - سیلیکا به روش سل-ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تولید و مشخصه یابی پودر کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت - سیلیکا به روش سل-ژل :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توسعه بیو مواد کامپوزیتی به منظور دستیابی به نوع جدیدی از مواد با زیست سازگاری و زیست فعالی بیشتر و یا خواص مکانیکی مورد توجه بوده است. از آنجایی که حضور سیلیکا در بسیاری از مواد زیست فعال و زیست سازگار بهبود فعالیت زیستی را فراهم کرده است, تلاش شد تا در این پژوهش پودر کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- سیلیکا با درصدهای مختلف وزتی 20, 10 و 40 سیلیکا, با استفاده از پیش سازه های پنتااکسید فسفر, کلسیم نیترات تتراهیدرات, تترااتیل اورتو سیلیکات و متیل تری اتوکسی سیلان به روش سل-ژل و در دمای 600 درجه سانتی گراد تهیه شود. مشخصه یابی پودرهای کامپوزیتی تهیه شده بوسیله دستگاه پراش پرتو ایکس , میکروسکوپ الکترونی روبشی و تکنیک آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس انجام شد. نتایج موید حضور فاز بلورین هیدروکسی آپاتیت در کنار فاز آمورف سیلیکا در پودرهای کامپوزیتی بود به گونه ای که با افزایش مقدار سیلیکا در ترکیب پودر, از میزان بلورینگی آن کاسته می شد.

لینک کمکی