دانلود فایل ساخت و بررسی خواص نانوکریستالهای تیتانات باریم - استرانسیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ساخت و بررسی خواص نانوکریستالهای تیتانات باریم - استرانسیم :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش, هدف اصلی تهیه پودرهای نانوکریستالی تیتانات باریم – استرانسیم به روش سل – ژل الکوکسیدی بود که برای تهیه آن از تترابوتاکساید تیتانیم, کربنات باریم و استرانسیم , سیتریک اسید و اتیلن گلیکول به عنوان مواد اولیه استفاده شد. با استفاده از طیف مادون قرمز(FT-IR) و آنالیز حرارتی(STA) رفتار زیروژل مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از XRD و روش شرر اندازه ذرات پودر کلسینه شده در 750درجه سانتیگراد در حدود 21 نانومتر محاسبه شد و توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد تایید قرار گرفت. در نتیجه در دمای بهینه کلسیناسیون نانوکریستال های تیتانات باریم – استرانسیم خالص با توزیع متناسب و با اندازه متوسط ذرات 20 نانومتر بدست آمد.

لینک کمکی