دانلود فایل سنتز اصلاح نقطه کوانتومی CdSe و بررسی رفتار نوری غیر خطی به روش روبش -Z در مقایسه با نقطه کوانتومی هسته - پوسته CdSe/ZnS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز اصلاح نقطه کوانتومی CdSe و بررسی رفتار نوری غیر خطی به روش روبش -Z در مقایسه با نقطه کوانتومی هسته - پوسته CdSe/ZnS :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

از مهمترین عوامل جهت پایدار کردن نقطه کوانتومی ها در مقابل رنگ بری نوری و افزایش طول عمر نشر و توزیع اندازه ایی باریک آنها انتخاب روش مناسب تولید, نسبت مولی مناسب, کنترل سرعت واکنش و شرایط دمایی مطلوب می باشد. با روش آلی- فلزی دما بالا و نسبت مولی Cd/Se=0.53 در دمای 290 درجه سانتی گراد و 360 درجه سانتی گراد نقطه کوانتومی های CdSe حاصل شده اند که نتایج طیف uv-vis و HNMR بیانگر توزیع اندازه ایی باریک و پایداری نقطه کوانتومی ها که نتیجه ایی از جذب مناسب لیگاندهای TOPO/TOP روی سطح نقطه کوانتومی و بسته شدن پیوندهای غیر اشباع روی سطح آنها می باشد را بیان می کند. همچنین ضریب شکست غیر خطی مرتبه دوم نقطه کوانتومی CdSe و CdSe/ZnS با روش روبش Z- در سه شدت 15, 25 , 50 میلی وات منفی و از مرتبه (در متن اصلی موجود می باشد) می باشد که بیانگر رفتار خود واگرایی است و در نقطه کوانتومی هسته – پوسته CdSe/Zn به علت جایگزیدگی الکترون ها رفتار غیر خطی در شدت پایین مشاهده نشده است.

لینک کمکی