دانلود فایل مطالعه عددی رسانش الکترونی از طریق مولکول DNA در ساختار فلز-DNA - فلز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه عددی رسانش الکترونی از طریق مولکول DNA در ساختار فلز-DNA - فلز :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

امروزه صنعت الکترونیک در جهت افزایش سرعت پردازش و قدرت محاسباتی پردازنده ها, کاهش توان مصرفی و قیمت و ... با مشکل کوچک سازی قطعات الکترونیکی تا یک محدوده خاص مواجه است. به عبارت دیگر به دلیل محدودیتهای فیزیکی و تداخل کوانتومی و هزینه زیاد, فرآیند کوچک سازی تا حدود چند نانومتر متوقف می شود.

لینک کمکی