دانلود فایل تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor , Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor , Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی لایه های خاک, آزمایشات دانه بندی, هیدرومتری و حدود آتربرگ برروی نمونه های دست خورده در محل پروژه بین المللی مالی- اقتصادی مشهد انجام گرفته است. بر اساس نتایج این آزمایشات خاک محل براساس طبقه بندی یونیفاید از خاک های دانه درشت شامل GM-GC,SM-SW,GP-GC,SC-SM و خاک ریز دانه با نام CL و CL-ML تشکیل شده است. در سایت مورد مطالعه, دو گمانه هر یک به عمق 40 متر و یک گمانه به عمق 70 متر (جمع ا 150 مت ر) در
مرحله اول و سه گمانه 40 متری(جمعا 120 متر) در مرحله دوم حفر گردیده اس ت . لازم به ذکر است که در مطالعات ژئوتکنیک قبلی 3 گمانه به عمق کلی 100 متر حفر شده و مطالعات اخیر به منظور تکمیل م طالعات قبلی می باشد.(جمعا 10 گمانه شناسایی به عمق جمعا 376.5 متر در این سایت حفر گردیده است. ) علاوه برآن 800 گمانه با اعماق متفاوت( از 6 متر تا 28 متر) در 6 ردیف, به منظور اجرای دیوار حائل در دیواره های بلوک های B,G,D حفر شد. همچنین تعداد 32 گمانه ( تا این مرحله از پروژه - تا امروز) در بلوک پشتی (بلوک F ) در 3 ردیف حفر شده است و حفاری ها هنوز ادامه دارد. با توجه به نتایج آزمایشات در این محدوده و ریزشی بودن خاک, برای حفظ پایداری دیواره ها و تحکیم مناسب (با توجه به عمق بالای گودبرداری) اجرای دیوار حائل با روش Nailing در ردیف اول گمانه ها و روش Anchor در بقیه ردیف های گودبرداری پیشنهاد و هم اکنون در حال تکمیل مراحل نهایی است.

لینک کمکی