دانلود فایل ارزیابی اعتباری موثر با استفاده از تحلیل مولفه اصلی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی اعتباری موثر با استفاده از تحلیل مولفه اصلی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه در سیستم بانکداری نوین برای ارزیابی اعتباری مشتریان, از روش های مختلفی برای تعیین میزان شایستگی آنها استفاده می شود. از آنجاییکه مسئله ارزیابی اعتباری ماهیت دسته بندی دارد. به لحاظ اهمیت دقت اخیراً این موضوع مورد توجه محققین فراوانی قرار گرفته است و روش های مختلفی برای دسته بندی ارائه شده است در این مقاله با توجه به تعداد ویژگیهای تاثیرگذار در ارزیابی اعتباری استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی به عنوان کاهش دهنده ابعاد و دسته بندی توسط سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی پیشنهاد داده شده است. در این مقاله ضمن معرفی روش پیشنهادی, معیارهای ارزیابی نیز معرفی شده و روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده ای استاندارد آلمان و ایران مورد آزمایش قرار گرفته است که از نتایج و بهبود قابل قبولی برخوردار است.

لینک کمکی