دانلود فایل بررسی اثر دوپینگ سریم بر روی میکروساختار و خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش کامپوزیتی سیلیکا - تیتانیا با ساختار آمورف تهیه شده به روش سل - ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر دوپینگ سریم بر روی میکروساختار و خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش کامپوزیتی سیلیکا - تیتانیا با ساختار آمورف تهیه شده به روش سل - ژل :
نام کنفرانس یا همایش : دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله نقش دوپینگ سریا بر روی میکروساختار پوشش آمورف سیلیکا - تیتانیا با استفاده از مطالعات XRD,EDAX,SEM پرداخته شد. همچنین خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش با و بدون سریا بااستفاده از منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با استفاده منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزودن سریا لایه ای از جزایر غنی از اکسید سریم بر روی پوشش تشکیل می شود که منجر به افزایش بسیار زیاد در مقاومت به خوردگی پوشش می شود. با افزودن بیشتر مقدار دوپینگ سریا مشاهده شد که مقاومت به خوردگی حفره دار شدن کاهش پیدا کرد. علت این کاهش تشکیل ترک در پوشش به علت ضریب انبساط زیاد سریا می باشد.

لینک کمکی