دانلود فایل سنتز ترکیب 4- [(2و6 دی نیترو-4- تری فلوئورومتیل) فنیل آمینو]-1 و 4 -دی هیدرو -3- میتل - 1و2و4- تری آزول -5- تیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز ترکیب 4- [(2و6 دی نیترو-4- تری فلوئورومتیل) فنیل آمینو]-1 و 4 -دی هیدرو -3- میتل - 1و2و4- تری آزول -5- تیون :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ترکیب 2- کلرو -1و3 – دی نیترو -5- تری فلوئورومتیل بنزن(الف) به عنوان حد واسط در تهیه صنعتی علف کش های گروه دی نیترو آنیلین ها و ترکیب 4-آمینو – 1و 4 – دی هیدرو -3- متیل 1و2و 4- تری آزول -5- تیون (ب) به عنوان قارچ کش بکار می رود. لذا تصمیم به تهیه ترکیباتی گرفتیم که شامل اجزا الف و ب باشد تا به احتمال زیاد خاصیت آفت کشی تشدید شود.برای تولید به تهیه ترکیباتی گرفتیم که شامل اجزا الف و ب باشد تا به احتمال زیاد خاصیت آفت کشی تشدید شود. برای تولید 4- [(2و6 دی نیترو -4- تری فلوئورومتیل)فنیل آمینو]-1و 4- دی هیدرو 3- متیل – 1 و 2 و 4 – تری آزول -5- تیون, نیاز به تهیه حدواسط های فوق می باشد. لذا در این راستا اقدام به تهیه آزمایشگاهی حدواسط های فوق نمودیم. برای تهیه محصول دو قطعه الف و ب بایستی به یکدیگر متصل شود.لذا ترکیب الف را طی 3 مرحله از کلراسیون, فلوئوراسیون و نیتراسیون با استفاده از پاراکلروتولوئن و ترکیب ب را طی 2مرحله از هیدرازین هیدرات و دی سولفید و اسید استیک حلقه زائی نموده سپس مولکول اصلی را طی 2 مرحله از ترکیبات الف و ب سنتز نمودیم.

لینک کمکی