دانلود فایل سنتز نانوکامپوزیتهای استخوانی شکل هیدروکسی آپاتیت - ژلاتین - روی برای مصارف پزشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز نانوکامپوزیتهای استخوانی شکل هیدروکسی آپاتیت - ژلاتین - روی برای مصارف پزشکی :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نانو کامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت – ژلاتین (HAp-GEL) و هیدروکسی آپاتیت – ژلاتین – روی با روش تیتراسیون همزمان در PH=8 سنتز شدند. نانو کامپوزیتها به وسیله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FT-IR), پراش اشعه (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شدند. در طیفهای FT-IR پیکهای مشخصه مربوط یه هیدروکسی آپاتیت مشاهده می شود و با وجود صفحات (211),(112),(002) در الگوهای XRD تشکیل هیدروکسی آپاتیت تایید می گردد. هنگامی که نانو کامپوزیت در C900کلسینه می گردد تصاویر SEM به خوبی ساختار میله مانند هیدروکسی آپاتیت را نشان می دهد که ذرات روی بر روی آن نشانده شده اند و ناشی از مکانیزم خود پیش روندگی می باشد. علاوه براین در طیفهای FT_IRنواحی مربوط به CO2 کاهشی را نشان می دهند. به طور کلی کلسینه باعث می گردد تا فاز هیدروکسی آپاتیت بلوری تر گردد.

لینک کمکی