دانلود فایل سنتز و احیای اکسیم حاصل از 2- (N - متیل پی پریدینو) سیکلو هگزانون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و احیای اکسیم حاصل از 2- (N - متیل پی پریدینو) سیکلو هگزانون :


تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آکسیم ها و آمین ها ترکیبانی با کاربرد سنتزی فراوان هستند. مهمترین کاربرد این ترکیبات در شیمی دارویی می باشد. اکسیم ها به عنوان دارو برای عوامل شیمیایی جنگی حائز اهمیت هستند و حد واسط های مهمی در شیمی آلی به شمار می روند.که از این جمله کاربرد اکسیم در تهیه آمین, آمید و لاکتام را می توان ذکر کرد. این گروههای عاملی با داشتن خواص دارویی و بیولوژیکی متفاوت کاربردی وسیع در فرایندهای بیوسنتزی, کشاورزی, دارو سازی و ساخت رنگها در صنعت دارند. با توجه به این کارایی ابتدا اکسیم(2) از ترکیب کربونیلی(1) سنتز گردید. ماده اولیه از واکنش پارا فرمالدئید و پی پیریدین با سیکلو هگزانون بدست آمد. سپس این ترکیب با استفاده از هیدروکسل آمین هیدروکلراید و استات سدیم به اکسیم(2) تبدیل شد. در مرحله بعد برای سنتز آمین از احیای اکسیم با واکنشگر سدیم بورو هیدرید در حضور کلرید نیکل استفاد شد. ساختار ترکیبات در هر قسمت با داده های طیفی C NMR , H NMR , IR تایید شد.

لینک کمکی