دانلود فایل سنتز و شناسایی N, N - بیس (سالیسیلیدن)- 2 و 2- دی متیل پروپان - 1 و 3- دی آمین به روش آسیاب گلوله ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و شناسایی N, N - بیس (سالیسیلیدن)- 2 و 2- دی متیل پروپان - 1 و 3- دی آمین به روش آسیاب گلوله ای :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

روش آسیاب گلوله ای به عنوان یک روش مناسب, جدید و سریع برای سنتز بسیاری از ترکیبات محسوب می شود. در سنتز شیف باز چهار دندانه _N , N بیس (سالیسیلیدن)- 2و 2- دی متیل پروپان -1و 3- دی آمین H2[salpnMe2 از سالیسیل آلدئید و 2 و 2- دی متیل پروپان -1و 3- دی آمین با نسبت مولی 1:2 استفاده شد که از طریق تجزیه عنصری, H NMR, C NMR , UV-Vis , IR مورد شناسایی قرارگرفت. شیف باز حاصل یک آنیون دو ظرفیتی متقارن چهار دندانه ای است که اتمهای دهنده N2O2 را شامل می شود که از اکسیژن فنولی و نیتروژن آرومتین به دست آمده اند. معمولا اینگونه ترکیبات توانایی کوئوردینه شدن به فلزات مختلف را دارند و کمپلکس های حاصل می توانند کاربردهای بسیار خوبی به عنوان کاتالیست داشته باشند.

لینک کمکی