دانلود فایل سنتز و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی Co(II) با 1,1` - (1,4- بوتان دی ایل ) بیس (ایمیدازول ) و اگزالیک اسید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی Co(II) با 1,1` - (1,4- بوتان دی ایل ) بیس (ایمیدازول ) و اگزالیک اسید :


تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

از واکنش لیگاند "ایمیدازول 1, 1` (4,1- بوتان دی ایل) بیس (ایمیدازول)" با نمک فلزی Co(II) و یک ترکیب دی کربو کسیلیک اسید آلیفاتیک (اگزالیک اسید), ساختارهای کوئوردیناسیونی آلی فلزی جدیدی به دست آمد که از طریق تجزیه عنصری , FT-IR UV-Vis شناسایی شد و فرمول [Co2(ox)2(L)2 (H2O)4] (1,1`- 1,4- بوتان دی ایل) بیس (ایمیدازول = L) برای ترکیب حاصل پیشنهاد می شود در این ترکیب , یون فلز مرکزی در حالت N2O4 کوئوردینه شده است. شیوه های کوئوردیناسیونی مختلف آنیون های دی کربوکسیلات باعث به وجود آمدن ساختارهای کوئوردیناسیونی متفاوت می شود که ناشی از طویل بودن زنجیر, سختی و عملکرد دی ایمیدازولی می باشد. دی کربوکسیلات آلیفاتیک می تواند روشهای کوئوردیناسیونی را به صورت کی لیت کننده و یا کی لیت کننده – پل شونده بپذیرد یا به عنوان آنیون خارجی غیر کوئوردینه عمل نماید. در این پژوهش , یون اگزالات در کمپلکس مورد مطالعه, نقش یک لیگاند دو دندانه را دارد.

لینک کمکی