دانلود فایل سنتز, شناسایی و بررسی اسپکتروسکوپی کمپلکس تریس(تری متیل فسفاتو) هگزا(مو-استاتو) موتری اکسو- تری آهن (III) برمید [Br[Fe3O(OAC)6(TMP)3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز, شناسایی و بررسی اسپکتروسکوپی کمپلکس تریس(تری متیل فسفاتو) هگزا(مو-استاتو) موتری اکسو- تری آهن (III) برمید [Br[Fe3O(OAC)6(TMP)3 :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

کمپلکسهای آهن (III) و کروم(III) از مهترین کمپلکسهای کربوکسیلاتی سه هسته ای اکسو مرکزی با فرمول عمومی [M3O(OOCR)6L3]+ می باشند. این ترکیبات دارای یک اکسیژن مرکزی هستند که در یک آرایش مثلثی شکل بوسیله یونهای فلزی سه ظرفیتی احاطه شده اند. گروههای کربوکسیلاتی ششگانه بصورت پل دو به دو, سه یون فلزی را به هم متصل می کنند و سه لیگند Lبصورت تک داندانه ای به هر کدام از یونهای فلزی متصل می شوند که با تعویض لیگندL مثلا با ترکیبات تری آلکیل فسفات می توان کمپلکسهای جدیدی ساخت.

لینک کمکی