دانلود فایل مطالعه تشکیل کمپلکس بین 5-(2-هیدروکسی-5-نیتروبنزالدیین ) -1و 3 - دی متیل پیریمیدین -2و4و6(1H و 3H و 5H) - تریون و Ni,Co,Cu و Zn در حلال استو نیتریل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه تشکیل کمپلکس بین 5-(2-هیدروکسی-5-نیتروبنزالدیین ) -1و 3 - دی متیل پیریمیدین -2و4و6(1H و 3H و 5H) - تریون و Ni,Co,Cu و Zn در حلال استو نیتریل :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

واکنش تشکیل کمپلکس لیگاند (5-(2- هیدروکسی-5-نیتروبنزالدیین(-1و3 – دی میتل پیریمیدین -2 و 4و 6(1H و H3, H5) – تریون با یک سری از عناصر واسطه از قبیل مس, روی, نیکل و کبالت در حلال استو نیتریل و تثبیت کننده قدرت یونی(TEAP) در دمای 25 با استفاده از روس اسپکتروفوتومتری مورد بررسی قرار می گیرد. استوکیومتری واکنش تشکیل کمپلکس به وسیله روشهای نسبت مولی(mole ratio) و تغییرات پیوسته (job) تعیین شد و نسبت لیگاند و کاتیون1:1 به دست آمد بنایراین کمپلکس از نوع(ML) میباشد. ثابتهای تشکیل کمپلکس برای تمامی کمپلکسها به وسیله اطلاعات بدست آمده از نسبت مولی(mole ratio) و با استفاده از روش فیت کردن منحنی(curve fitting) به دست آمد. نتایج نشان میدهد که قویترین ثابت تشکیل کمپلکس برای مس و ضعیف ترین برای روی می باشد.

لینک کمکی