دانلود فایل مقایسه تطبیقی - تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و پیشنهاداتی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه های توسعه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه تطبیقی - تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و پیشنهاداتی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه های توسعه کشور :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان بیانگر این واقعیت است که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت های بشر , کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است. بی توجهی به ظرفیت های قابل تحمل محیط زیست , بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی , آزمندی انسان برای بهره کشی از محیط زیست و بالاخره بی توجهی به منطق علم اقتصاد در سیاست گذاری های بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیستی شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی معضلات زیست محیطی دست به گریبان هستند. با بسط و گسترش معضلات محیط زیستی ناشی از فعالیت های بشر مشخص شده است که فعالیت های اقتصادی بشر بدون توجه به محدودیت های محیط زیست نمی تواند ادامه پیدا کند . به همین دلیل استفاده از سازوکارهای بازار و ابزار های اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات برای استفاده عقلا یی از مواهب محیط زیست در کانون توجه بسیاری از دولت های جهان قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله ابتدا پیشینه و ضرورت ارزشگذاری و استفاده از سازوکارهای اقتصادی و قانونی برای حفاظت از محیط زیست مطرح شد. در مرحله بعد ضمن معرفی مهمترین ابزارهای سیاست گذاری محیط زیست ( ابزار های قانونی و اقتصادی ), نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفت. در انتها و پس از جمعبندی پیشنهاداتی برای استفاده از این سازوکارها در برنامه های توسعه کشور ارایه شده است.

لینک کمکی