دانلود فایل شبیه سازی پدیده چینه بندی در باتریهای سرب - اسید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی پدیده چینه بندی در باتریهای سرب - اسید :


سال انتشار : 1388تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در باتری هایی که مانند باتری های سرب - اسید دارای الکترولیت سیال هستند تغییرات غلظت الکترولیت باعث می شود که تا یک نیروی شناوری به الکترولیت اعمال شود که در نتیجه آن حرکتی مشابه با جابجایی آزاد در الکترولیت صورت میگیرد.

لینک کمکی