دانلود فایل شبیه سازی عددی جریان حول استوانه با استفاده از روش جدید تلفیقی گردابه تصادفی - ترکیب گردابه ها - المان مرزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی جریان حول استوانه با استفاده از روش جدید تلفیقی گردابه تصادفی - ترکیب گردابه ها - المان مرزی :
نام کنفرانس یا همایش : هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شبیه سازی عددی جریان دو بعدی و گذرای سیال تراکم ناپذیر و لزج, حول استوانه درمحدوده Re<9500 با استفاده از روش جدید تلفیقی گردابه تصادفی - ترکیب گردابه ها - آلمان مرزی ارائه شده است. در داخل میدان بجای سرعت و فشار, از ورتیسیتی و معادله انتقال آن استفاده شده و برای ارضا شرایط مرزی نیز از روش المان مرزی استفاده می شود.

لینک کمکی