دانلود فایل شناسایی سیستم دینامیکی غیرخطی چند ورودی - چند خروجی دیگ بخار با استفاده از مدل wavenet

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناسایی سیستم دینامیکی غیرخطی چند ورودی - چند خروجی دیگ بخار با استفاده از مدل wavenet :
نام کنفرانس یا همایش : هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف در شناسایی و مدلسازی هر سیستم ارائه مدلی است که قابلیت توصیف پهنه گسترده ای از دینامیک و ساختار سیستم اصلی را دارا باشد. مدل می بایست تا حد امکان رفتار سیستم اصلی را شبیه سازی نماید.

لینک کمکی