دانلود فایل بررسی میانگین شاخصهای شهروند الکترونیک مناطق شهر اصفهان با رویکرد مجازی سازی کاربریهای فرهنگی - تفریحی با استفاده از مدل CSPP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی میانگین شاخصهای شهروند الکترونیک مناطق شهر اصفهان با رویکرد مجازی سازی کاربریهای فرهنگی - تفریحی با استفاده از مدل CSPP :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

نتابج تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در شهر اصفهان نشان میدهد تحقق سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی درمورد کاربری های فرهنگی - تفریحی , به طور کلی در اکثر مناطق شهر اصفهان ضعیف شوده و تحقق نیافته است بجز مناطق 3 و 4.

لینک کمکی