دانلود فایل آثار محیط زیستی رشد اقتصادی در ایران - مطالعه موردی CO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آثار محیط زیستی رشد اقتصادی در ایران - مطالعه موردی CO2 :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با انتشار آلاینده های محیط زیستی دارد ولی میزان انتشار این آلایندهها در مراحل مختلف توسعه متغیر است. طبق نظربات اقتصادی, در مراحل اولیه رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست رو به افول میرود ولی در سطوح بالاتر درآمد سرانه, بهبود محیط زیست آشکار میشود. اقتصاد ایران در مرحلهای از رشد و توسعه اقتصادی است که شدت مصرف انرژی به طور فزایندهای در آن در حال افزایش است و اثرات محیط زیستی فعالیتهای اقتصادی, روزبه روز تشدیدتر میشود.

لینک کمکی