دانلود فایل هوشمند سازی - مانیتورینگ و کنترل از راه دور ایستگاه های حفاظت کاتدیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوشمند سازی - مانیتورینگ و کنترل از راه دور ایستگاه های حفاظت کاتدیک :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش ملی گاز ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

علم خوردگی , با مدد گرفتن از تکنولوژی های مدرن , در جهت افزایش عمرمفید سازه های فلزی قدم برمی دارد . دست اندر کاران این علم تأکید دارند که برای غلبه بر این معضل و بهره گرفتن از تکنولوژی مدرن بایستی تلاش های زیادی جهت رشد و ارتقا دانش خوردگی در کشورمان صورت پذیرد . حال با توجه به وجود هزاران کیلومتر خطوط لوله زیرزمینی در مناطق مختلف کشور ما با پوشش ها و عمر متفاوت و هزینه های بالای ناشی از خوردگی که با توجه به تجربیات بدست آمده حدود 2 تا 4 درصد تولید ناخالص ملیGNPمی باشد , اطلاع دقیق وبه موقع و همچنین تثبیت وضعیت پتانسیل حفاظتی خطوط لوله , امری اجتناب ناپذیر خواهد بود یک ی از روش ها جهت دستیابی به اهداف فوق , دانلود فایل هوشمند سازی - مانیتورینگ و کنترل از راه دور ایستگاه های حفاظت کاتدیک می باشد .

لینک کمکی