دانلود فایل بررسی تجربی اثر مخلوطهای سوخت بنزین - اتانول - MTBE بدون سرب روی عدد اکتان در موتورهای احتراق داخلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تجربی اثر مخلوطهای سوخت بنزین - اتانول - MTBE بدون سرب روی عدد اکتان در موتورهای احتراق داخلی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

استفاده از الکلها به عنوان سوخت درموتور از قرن 19 آغاز شد در میان الکل های گوناگون , اتانول مهمترین بیوسوخت است که بهعنوان اکسیژن دهنده و افزایش دهنده عدد اکتال بنزین در موتورهای spark-ignition SI استفاده می شود و از آن جهت که از منابع گیاهی تولید می شود و پتانسیل کاهش درصد گازهای گلخانه ای جو زمین را داراست. بسیار قابل توجه است هدف ازاین تحقیق تجربی مطالعه تحلیلی عدد اکتان بنزین به وسیله تزریق 5% حجمی اتانول است همچنین Methyl trtiary butyl ether MTBE در درصدهای مختلف 5 , 10 و 15 درصد حجمی به مخلوطهای بنزین - اتانول افزوده شد.نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش اتانول به بنزین عدد اکتان به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

لینک کمکی