دانلود فایل بررسی تجربی پایداری شعله درمحیط متخلخل ترکیبی فلزی - کربید سیلیسیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تجربی پایداری شعله درمحیط متخلخل ترکیبی فلزی - کربید سیلیسیم :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر عملکردیک مشعل متخلخل تابشی از نوع سرامیک - فلز مورد تحلیل تجربی قرار گرفته است محیط سرامیکی از جنس کربید سیلیسیم و محیط فلزی از جنس فولاد است هدف ازاین مقاله بررسی کارکرد مشعل در مخلوط رقیق سوخت و هوا می باشد نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که محدوده مقادیری از نرخ آتش که در آن پایداری شعله رخ میدهد با افزایش نسبت هم ارزی کاهش می یابد به گونه ای که در نسبت هم ارزی 0/65 به ازای تمامی مقادیر نرخ آتش شعله پایدار است ولی در نسبت های هم ارزی 0/80 و 0/85 شعله خاموش می شود. پیش گرم کردن محیطی متخلخل زمان پایداری را کاهش می دهد با افزایش مقادیر نسبت هم ارزی محل استقرار شعله به پایین محیط متخلخل منتقل می شود و در هیچ از یک این مقادیر شعله درمحیط سرامیک تشکیل نمی شود بیشترین تشعشع از محیط متخلخل در نسبتهای هم ارزی 0/65 مشاهده میشود. دمای محیط با افزایش نرخ آتش افزایش می یابد.

لینک کمکی