دانلود فایل شبیه سازی احتراق سوختهای جامد و محاسبه سرعت سوزش بر مبنای نمودار فشار - زمان تست استاتیک موتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی احتراق سوختهای جامد و محاسبه سرعت سوزش بر مبنای نمودار فشار - زمان تست استاتیک موتور :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراین مقاله به ارائه یک روش جهت محاسبه منحنی سرعت سوزش سوختهای جامد برحسب زمان و فشار عملکردی موتور با استفاده از داده های فشار - زمان حاصل از تست استاتیک موتور مقیاس کوچک و یا موتورهای اصلی پرداخته شده است. دراین روش رژیم پیشروی سوزش هر نوع گرین با ابعاد متفاوت مدلسازی شده و نتایج حاصل از آن به همراه داده های فشار - زمان تست موتور استاتیک در یک برنامه کامپیوتری منجر به محاسبه سرعت سوزش می شود مزیتهای مهم این روش نسبت به روشهای کلاسیک نظیر بمب کرافورد نوری و روشهای قبلی استفاده از موتورهای مقیاس کوچک, شامل عدم محدودیت در انتخاب شکل گرین سوخت, تعیین سرعت سوزش سوخت جامد در محدوده وسیعی از فشارها با یک تست, سرعت عمل بسیار بالا می باشد و برای هرنوع گرینی از سوخت جامد نرخ سوزش با نتایج قابل قبولی محاسبه می شود.

لینک کمکی