دانلود فایل شبیه سازی عددی پارامترهای موثر بر پایداری احتراق مخلوط استوکیومتریک پیش اختلاط متان - هوا در یک محفظه احتراق میکرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی پارامترهای موثر بر پایداری احتراق مخلوط استوکیومتریک پیش اختلاط متان - هوا در یک محفظه احتراق میکرو :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر مدلسازی عدد ی احتراق جریان کاملا آرام, استوکیومتریک پیش ختلاط متان - هوا در محفظه احتراق دو بعدی در ابعاد میکرو مورد بررسی قرار گرفته است هدف از این مطالعه بررس چگونگی وقوع, پدیده شناسی و پارامترهای موثر از قبیل پایدار شعله بر نحوه احتراق در تجهیزات MEMS جهت تولید انرژی یا نیروی پیشران در ابعاد کوچک جهت کاربردهای هوافضایی می باشد نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهند که پایداری شعله در داخل یک محفظه احتراق میکرو به مقدار زیادی به مقادیر ضخامت دیواره محفظه احتراق Lw و ضریب رسانایی حرارتی دیواره Kw, عرض ارتفاع محفظه احتراق L ضریب انتقال حرارت جابجایی مابین دیواره بیرونی محفظه احتراق و محیط اطراف h out و سرعت ورودی مواد واکنش دهنده پیش مخلوط Vin وابسته می باشد.

لینک کمکی