دانلود فایل مطالعه عددی تاثیر چرخش هوا بر میزان تولید Nox در شعله نفوذی پروپان - هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه عددی تاثیر چرخش هوا بر میزان تولید Nox در شعله نفوذی پروپان - هوا :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین مقاله برای درک تاثیر چرخش برروی تشکیل اکسیدهای نیتروژن Nox احتراق غیر پیش آمیخته پروپان و هوا به وسیله شبیه سازی انجام شده است شبیه سازی برای محفظه احتراق استوانه ای, که تقارن محوری دارد در نسبت های هم ارزی و زاویه های چرخش مختلف انجام گرفته است مدل PDF برای شبیه سازی احتراق بکار بردده شده است برای شبیه سازی مقدار NOx از پیش پردازنده NOx و برای شبیه سازی اغتشاش از مدل -kاستفاده شده است نتایج شبیه سازی شده با نتایج آزمایشگاهی مقالات دیگر محققین مقایسه شده و مطابقت خوبی را نشان میدهد.

لینک کمکی