دانلود فایل محاسبه دقیق توزیع وزن ورودی - خروجی برای ماتریسهای MDS با ابعاد 4×4

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل محاسبه دقیق توزیع وزن ورودی - خروجی برای ماتریسهای MDS با ابعاد 4×4 :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ماتریسهای MDS که نشات گرفته از کدهای تصحیح خطای MDS هستنددارای کاربردهای فراوانی در رمزهای قالبی رمزهای دنباله ای و توابع در همساز می باشند ایجاد انتشار مناسب برای رمزهای قالبی همچون الگوریتم های رمز KHAZAD,AES از مهمترین مصادیق کاربرد این ماتریسها در رمزنگاری می باشند دراین مقاله توزیع وزن ورودی - خروجی و احتمالات گذار برای ماتریسهای MDS با باابعاد 4×4بصورت جبری و بطور دقیق محاسبه شدها ست نتایج به دست آمده می تواند در حمله ی تفاضل ناممکن به الگوریتم هایی که در لایه انتشار خود ازاین ماتریسها استفاده می کنند مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی