دانلود فایل مقایسه نتایج رتبه بندی اعتباری مدل شرکتهای KMWMOODYS و S&P در بورس تهران : یک مطالعه تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه نتایج رتبه بندی اعتباری مدل شرکتهای KMWMOODYS و S&P در بورس تهران : یک مطالعه تجربی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق, مقایسه نتایج رتبه بندی اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران توسط دو مدل متفاوت می-باشد. انتخاب مدلی کارا جهت رتبهبندی, مستلزم بررسی انبوه مدلهای مختلف رتبهبندی و انطباق الزامات, کارکردها و نقاط قوت و ضعف هر یک با شرایط بازار سرمایه کشور و اطلاعات در دسترس میباشد. در این تحقیق, مدلهای متداول رتبه - بندی جهانی مورد مطالعه قرار گرفته و دو مدل متفاوت, که تناسب بیشتری با شرایط کنونی بازار سرمایه کشور داشته است , پیشنهاد شده است. یکی از مدلهای پیشنهادی, مدل تعیین رتبه اعتباری بر اساس تئوری قیمتگذاری اختیار م یباشد. این مدل که در زمره مدلهای ساختاری میباشد, تنها با دریافت اطلاعات کمی مانند قیمت سهام و صورت ها ی مالی, رتبه اعتباری و احتمال نکول را استخراج میکند. این مدل برای اولین بار توسط شرکت مودیز توسعه یافته است. مدل دیگر, مدل رتبه بندی تحلیلی شرکت استاندارداندپورز که بر مبنای تحلیل بنیادی توسعه یافته است, میباشد. در این تحقیق 10 شرکت بورسی از دو صنعت خودروسازی و داروسازی به عنوان مورد کاوی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و نت ایج حاصل از دو مدل مقایسه شده اند

لینک کمکی