دانلود فایل سنندج از دیدگاه صنعت گردشگری (ارتقا گردشگری - نمونه موردی در منطقه زاگرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنندج از دیدگاه صنعت گردشگری (ارتقا گردشگری - نمونه موردی در منطقه زاگرس) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

کشور ما ایران با دارا بودن جاذبه های فراوان گردشگری می تواند در زمینه صنعت گردشگری مطرح شود .وجود مناطقی نظیر زاگرس با ساختار بالقوه و ویژگیهای طبیعی و عوامل متعدد شرایط مناسبی را برای رشد گردشگری در ایران فراهم ساخته است.توجه به این نکته ضروری است که امروزه گردشگری ( TOURISM ) از جمله صنایع مهم و شاخص در سطح بین المللی محسوب می شود. از مهمترین عوامل جذب گردشگر در هر کشوری, می توان ازشهرهای آن کشور با بناهای ارزشمند معماری نام برد . این بناها عمدتاً در دو دسته تقسیم بندی می شوند : الف – بناهای باستانی و کهن با پیشینه تاریخی ب - بناهای جدید که بر اساس آخرین شیوه های معماری روز دنیا و پیشرفته ترین سیستمهای سازه ای و عملکردهای حائز اهمیت ساخته شده اند. در استان کردستان بعنوان یکی از استانهای حاشیه زاگرس نیز جاذبه های طبیعی مرتبط با این منطق ه و آثار باستانی با ارزشی وجود دارد که در صورت اعمال مدیریت صحیح می توان شاخصهای گردشگری استان را ارتقا داد. روش: در این مقاله و در دو بخش, معیارهای موثر در توسعه صنعت گردشگری بررسی شده و تلاش شده است راهکارهای ارتقا این صنعت با اولویت توجه به ساختار معمار ی و شهرسازی , ارائه شود . در بخش اول شاخصهایی مختصر از صنعت گردشگری بیان شده و در بخش دوم راهکارهای توسعه مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است . بعنوان نمونه موردی نیز, ساختار معماری شهر سنندج در استان کردستان – ناحیه زاگرس بصورت توصیفی و تحلیلی مطالعه می شود .

لینک کمکی