دانلود فایل تفکر خلاق نقاد و نقش آن در" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تفکر خلاق نقاد و نقش آن در" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

اگر بپذیریم که نظام (پذیرش و بررسی پیشنهادها) که به عنوان یک فرایند نظام دار و ارزشی قابل تحلیل از آن یاد می شود , ارائه پیشنهاد و نظر منوط به چگونه فکر کردن است, آنگاه مباحث دیگری چون به چه فکر کردن؟ برای چه فکر کردن؟ تفکر همگرا, تفکر واگرا, ذهن درون مدار, ذهن برون مدار, دانش, مهارت, طرز تلقی, مفهوم سازی, نیم کره راست, نیم کره چپ, دانش خلاقیت نظام , یافته , TRIZ و ده ها واژه دیگر خود را نشان می دهد. آنچه که در وادی تفکر, بسیار حیاتی و ارزشمند است همانا باور و ادراک قوی مدیران و خط مشی ریزان به تهییج فکر کارکنان و ایجاد باور قوی در کارکنان برای ارائه فکر است , در این راستا دو بخش تفکر خلاق و تفکر نقاد بیشتر خود را هویدا می سازد, این پرسش که در نظام پیشنهادها به دنبال تفکر خلاق هستیم یا تفکر نقاد؟ بحثی است که اکنون با تلفیق و ترکیب سازنده آن با عنوان تفکر خلاق نقاد پایان یافته تلقی می گردد. بدیهی است که متفکر نقاد, خواننده نقاد, پیشنهاد دهنده نقاد, روش های حل مشکل و کارکردی کردن آن در نظام پیشنهادها هر یک مفاهیمی خاص خود را دارند که از نگاه ارزیابی کنندگان از درجه اعتبار خاصی برخوردار می باشند.

لینک کمکی