دانلود فایل مقایسه نسخه جدید استاندارد بین المللی ISO-9712 و نسخه قبلی این استاندارد تحت عنوان: آزمایش غیرمخرب - اثبات شرایط و صدور گواهی افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه نسخه جدید استاندارد بین المللی ISO-9712 و نسخه قبلی این استاندارد تحت عنوان: آزمایش غیرمخرب - اثبات شرایط و صدور گواهی افراد :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

استفاده از روشهای آزمون های غیرمخرب سابقه ی نسبتاًَ طولانی در ایران داشته و از سالها پیش معمول بوده است. به منظور استقرار نظام هماهنگ صدور گواهی در کشور از سال 1379 اقدامات و فعالیت های لازم جهت تدوین استاندارد ملی در این زمینه آغاز گردید که با تشکیل تیم فنی و متخصص نهایتاًً استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI-6725 براساس استاندارد بین المللی ISO-9712 تحت عنوان: Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel تدوین و در سال 1382 تصویب گردید. با تغییرات انجام گرفته در زمینه NDT و پیشرفت تکنولوژی, نسخه جدید این استاندارد با اصلاحات عمده مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 2005 منتشر شد. در این مقاله مقایس های بین نسخه ی جدید این استاندارد با نسخه قدیمی تر آن (مصوب سال 1999 ) انجام گرفته است. از جمله ی مهمترین این تغییرات میتوان به گنجانده شدن روشهای جدید آزمون های غیرمخرب مانند روش های آزمون پخش آوایی, آزمون دمانگاری به روش مادون قرمز, آزمون نشتی, آزمون تنش و آزمون چشمی اشاره نمود. همچنین اصلاحات عمده ای در بخشهای امتحانات و تجدید گواهینامه صورت گرفته است. این نسخه جدید در حال بررسی نهائی میباشد و بزودی استاندارد ملی با انجام تصحیحات لازم بروزآوری و منتشر خواهد شد.

لینک کمکی