دانلود فایل الگوی "مدیریت سیستماتیک عملکرد HSE پیمانکاران" در بنادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل الگوی "مدیریت سیستماتیک عملکرد HSE پیمانکاران" در بنادر :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بنادر به عنوان بخش مهمی از صنعت حمل و نقل دریایی, یکی از محلهای پرمخاطره شغلی محسوب میگردند که کار در آنها از پتانسیل بالایی در خصوص بروز حادثه برخوردار است. در سالهای اخیر با توجه به سیاست دولت مبنی بر تقلیل پرسنل بخشهای دولتی به حداقل ممکن, شاهد روند سریع و گسترده واگذاری خدمات به پیمانکاران میباشیم که این امر ضمن واگذاری بخش عمدهای از مسئولیتها, در مقابل؛ ریسکهای شغلی مرتبط را نیز به پیمانکاران منتقل می نماید.
شتاب فزاینده واگذاری خدمات به بخش پیمانکاری, منجر گردیده تا بسیاری از جنبه های حاصل از این کار مورد توجه قرار نگیرد که از آن جمله می توان به عدم تعریف تعامل HSE مناسب بین بنادر به عنوان کارفرمای اصلی و پیمانکاران اشاره نمود. این مسئله موجب گردیده پیمانکاران بدون توجه به ریسکهای حاصل از فعالیتهایشان که به بندر تحمیل میکنند سهم بسزایی در افزایش ضریب وقوع حوادث در بنادر داشته باشند.
ایجاد یک الگوی سیستماتیک مناسب جهت مدیریت HSE پیمانکاران یکی از راهکارهای اصولی کنترل عملکرد آنان از سوی بنادر میباشد. در این مقاله سعی گردیده با ارائه الگوی "مدیریت سیستماتیک عملکرد HSE پیمانکاران" در بنادر, ابزاری فراروی مدیران بندر قرار گیرد تا از طریق آن بتوانند با حداقل نیرو, کنترلهای محسوسی را بر روی عملکرد HSE پیمانکاران بنادر فراهم آورند.

لینک کمکی