دانلود فایل ایجاد پوشش های تبدیلی کروم (III) بر روی فولاد الکتروگالوانیزه آلیاژی روی - نیکل و مطالعه ی رفتار خوردگی آنها در محیط کلرید سدیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ایجاد پوشش های تبدیلی کروم (III) بر روی فولاد الکتروگالوانیزه آلیاژی روی - نیکل و مطالعه ی رفتار خوردگی آنها در محیط کلرید سدیم :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق پوشش های تبدیلی کروه (III) بر روی فولاد گالوانیزه آلیاژی روی – نیکل ایجاد و رفتار خوردگی آنها بررسی شده است . در ابتدا قطعات فولادی گالوانیزه از حمام قلیایی غیر سیانوری روی به روش ترسیب الکتروشیمیایی تهیه و سپس جهت ایجاد پوشش تبدیلی در حمام کروم (III) غوطه ور شده اند . رفتار خوردگی این پوشش ها با روش های پلاریزاسیون تافلی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول کلرید سدیم 3/5 % مطالعه گردید . موفولوژی سطح با روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ی ایکس (XRD) بررسی شد . نتایج نشان داد که رفتار ضد خوردگی پوشش های تبدیلی کروم (III) قابل مقایسه با پوشش های تبدیلی کرومات است و لذا می تواند جایگزین مناسبی برای این پوشش های خطرناک از نظر زیست محیطی باشند .

لینک کمکی