دانلود فایل بررسی اثر نیروهای بین فازی بر رفتار هیدرودینامیک جریان دو فازی گاز - مایع در برج های حبابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر نیروهای بین فازی بر رفتار هیدرودینامیک جریان دو فازی گاز - مایع در برج های حبابی :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر نیروهای بین فازی بر توزیع سرعت و جز حجمی جریان دو فازی گاز - مایع در یک برج حبابی در حالت پویا با استفاده از ابزار CFD بررسی شده است . دیدگاه اولری - اولری برای مدل سازی نیروهای بین فازی و از مدل k- برای مدلسازی آشفتگی فاز پیوسته استفاده شده است . برای حل معادلات حاکم روش عددی حجم محدود بکار برده شده است . نتایج حاصل بیانگر تاثیر زیاد روند انتخاب نیروهای بین فازی در پیش بینی هیدرودینامیک برج های حبابی می باشد .

لینک کمکی