دانلود فایل بررسی اندازه میانگین قطره در ستون استخراج میکسر - ستلر هنسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اندازه میانگین قطره در ستون استخراج میکسر - ستلر هنسون :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله قطر میانگین ساتر قطرات در یک ستون استخراج میکسر - ستلر هنسون هفت مرحله ای در مقیاس نیمه صنعتی برای دو سیستم شیمیایی مختلف اندازه گیری شده است . اثر پارامترهای عملیاتی نظیر سرعت اختلاط و دبی فازهای پیوسته و پراکنده بر روی قطر میانگین ساتر مورد بررسی قرار گرفت و دریافت شد که قطر قطره به شدت از سرعت اختلاط و به میزان کمتر از دبی فازهای پراکنده و پیوسته تاثیر می پذیرد . دو رابطه برای پیش بینی قطر میانگین ساتر در این ستون پیشنهاد گردید . رابطه اول بر پایه عدد و بر (سرعت اختلاط و کشش بین سطحی) , موجودی فاز پراکنده و نسبت ویسکوزیته فازها بود و در رابطه دوم بطور مستقیم از جایگزینی دبی فازها به جای موجودی فاز پراکنده بدست آمد . هر دو رابطه بدست آمده توافق بسیار خوبی را با داده های تجربی نشان دادند .

لینک کمکی