دانلود فایل بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز - مایع داخل لوله ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز - مایع داخل لوله ها :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این تحقیق هدف بررسی رژیم های جریان دو فازی در لوله های عمودی با استفاده از تلفیق دو تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) می باشد . در این راستا ابتدا آزمایشات مقدمانی برای تشخیص میزان ماندگی مایع در یک لوله در شرایط ساکن مایع توسط توموگرافی انجام شد و این روش به خوبی میزان ماندگی را در شرایط مختلف نشان داد . سپس با تغییر نسبت دبی های گاز - مایع در آزمایشگاه , رزیم های مختلف جریان دو فازی در لوله های عمودی ایجاد شد و با استفاده از روش توموگرافی , در یک مقطع عرضی داخل لوله تصویربرداری به عمل آمد . در فاز بعدی کلیه جریان های آزمایش شده با استفاده از CFD مدلسازی شدند . برای مدلسازی جریان دو فازی از مدل حجم سیال (VOF) به همراه کشش سطحی استفاده گردید . بین عکس های آزمایشگاهی , تصاویر حاصل از توموگرافی و پیش بینی CFD , تطابق بسیار خوبی مشاهده شد .

لینک کمکی