دانلود فایل بررسی تأثیر تغییر هندسه کلگی هیدروسیکلون بر راندمان جداسازی مایع - مایع با استفاده از شبیه سازی CFD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تأثیر تغییر هندسه کلگی هیدروسیکلون بر راندمان جداسازی مایع - مایع با استفاده از شبیه سازی CFD :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این کار تأثیر ساختارهای متفاوت کلگی هیدروسیکلون بر روی راندمان جداسازی هیدروسیکلونهای جدایش نفت از آب, تغییر رفتار دو فاز نفت و آب و تغییر پروفایل های سرعت با استفاده از تکنیک CFD و استفاده از نرم افزار FLUENT نسخه 6.3 بررسی شده است. به منظور شبیه سازی جریان درهم در داخل هیدرسیکلون از مدل RSM و از مدل اولرین به منظور شبیه سازی جریان دو فازی مایعمایع و پیش بینی رفتار فاز پراکنده در محدوده مسأله, برای بررسی تاثیر تغییرات هندسه هیدروسیکلون بر راندمان جداسازی نفت و آب استفاده شده است. همچنین پروفایلهای سرعت, سرعت مماسی, محوری و شعاعی در داخل هیدروسیکلون برای هر یک از هندسه های پیشنهادی توسط شبیه سازی بدست آمده است.

لینک کمکی