دانلود فایل بررسی تولید آنزیم ? - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تولید آنزیم ? - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آمیلازها کاربرد بسیار وسیعی در صنایع غذایی, دارویی و شوینده دارد. در این تحقیق تولید آنزیم - آمیلاز به روش تخمیر حالت جامد توسط سویه جدید جداسازی شده در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس Bacillus sp.KR-8104 روی سبوس گندم مورد بررسی قرار گرفته است. عمل تخمیر در یک ستون شیشه ای با هوادهی انجام می گیرد. اثر سرعت جریانهای مختلف هواده ی (ساعت ×گرم سبوس خش ک )/ لیتر (43/57 , 29/0 , 0/0) بر میزان تولید آنزیم بررسی شده است. حداکثر میزان آنزیم در سرعت هوادهی (ساعت×گرم سبوس خشک)/لیتر 0/57 بدست آمد.

لینک کمکی