دانلود فایل بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های بیوتیل - خاک رس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های بیوتیل - خاک رس :




نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت خواص فیزیکی مکانیکی بیوتیل در صنعت لاستیک , از نانو خاک رس , جهت بهبود خواص مطلوب استفاده میشود که مورفولوژی خاک رس رابطه مستقیمی با خواص نانو کامپوزیت دارد . هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از مونتموریلونیت اصلاح شده با عامل آمینی بر مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های بیوتیل خاک رس می باشد . بدین منظور با استفاده از خاک رس مونتموریلونیت Cloisite93A , نمونه های لاستیکی بر پایه آمیزه بلادر بدون دوده ساخته شد . با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس (XRD) , ساختار در میان لایه ای برای نانو کامپوزیت بدست آمده , تعیین شده است . از آزمون رئومتری مشخص گردید که حضور مونتموریلونیت اصلاح شده , موجب افزایش زمان پخت می شود . آزمون کشش یکطرفه نشان دادCloisite93A , مدول آمیزه لاستیکی را افزایش می دهد . نتایج آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMTA) , نشان داد Cloisite93A , بیشینه منحنی فاکتور اتلاف را کاهش می دهد و دمای انتقال شیشه ای را به دماهای بالاتر جابجا می کند .

.

لینک کمکی