دانلود فایل پردازش تصاویر میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM) برای کمی سازی میزان پخش لایه های سیلیکاتی در نانو کامپوزیت های پلیمر - خاک رس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پردازش تصاویر میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM) برای کمی سازی میزان پخش لایه های سیلیکاتی در نانو کامپوزیت های پلیمر - خاک رس :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

میزان پخش لایه های سیلیکاتی در ماتریس پلیمری , برای بررسی خواص این نانو کامپوزیت ها مورد نیاز است . در تحقیق حاضر , یک روش جدید جهت کمی سازی میزان پخش لایه های سیلیکاتی خاک رس در ماتریس پلیمر , توسط پردازش تصاویر میکروسکوپی عبوری (TEM) ارائه شده است . در این روش ریال تعیین دقیق ساختارهای مختلف ورقه ای (Exfoliation) , جایگیری بین لایه ای (Intercalation) و امتزاج ناپذیر (Immiscible) موجود در تصاویر میکروسکوپی عبوری امکان پذیر می باشد . تصاویر TEM مربوط به چندین نمونه نانو کامپوزیت با ساختار ورقه ای , جایگزین بین لایه ای و امتزاج ناپذیر , در زمینه های مختلف پلیمری مورد مطالعه قرار گرفت و میزان ورقه ای شدن , جایگیری بین لایه ای و امتزاج ناپذیری لایه های سیلیکاتی , مستقل از مقدار این لایه ها , از طریق پردازش تصاویر میکروسکوپی عبوری تعیین گردید . مشخص شد که نتایج کمی حاصل از این کار با الگوهای پراش پرتوX (XRD) و روش های ارائه شده توسط محققان دیگر , مطابقت دارد .

لینک کمکی